English Download
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usapIntonasyon

Maraming tao sa iba't ibang ang may maling intonasyon sapagkat ang kanilang guro mismo ay may maling intonasyon. Sa maraming sitwasyon, mas makabubuti pang pare-pareho ang tono kaysa mali ang intonasyon. Ang masama nito kapag paiba-iba ang tono sa bawat salita. Isa pang bagay, iwasang mataas ang tono ng dulo ng pangungusap.

Para itama ang maling intonasyon, kailangang tandaang magsimula sa mataas na tono at pababa sa huli. Hindi mo ito magagawa sa iba pang paraan. Inirerekomenda naming pumunta kayo sa seksyong Interbyew at pakikinig sa mga audio mula sa native Inglis. Pagkatapos pakinggan ang audio, i-rekord ang sarili at pakinggan ito. Magkapareho ba ang mga ito? Kapag hindi, hanapin ang saan hindi magkapareho ng tono at itama ito.

Ang payong ito ay walang halaga, ngunit ang intonasyon ay madaling itama. Maaari mong ituwid ang intonasyon sa pamamagitan ng konteng pagsisikap. Kapag mayroon kang kaibigan na native Inglis, maaari maituwid ang intonasyon sa magkakabit na leksyon. Ang pagre-rekord sa sarili at pakikinig sa iyong sarili ay maaaring nakakabagot, pero malaking tulong sayo ito para maituwid ang iyong intonasyon.

May mga estudyante ako noon na naitama ang kanilang intonasyon pagkatapos ng 2 maiigsing leksyon. Ang payo na ibinigay ko ay ang nabanggit mula kanina. Sigurado itong makakatulong sayo, kapag gusto mo magsalita ng may tamang intonasyon, paki-sundan ang payong ito.Bilis ng Pagsasalita

Kadalasang mali ng mga tao na nagtamo ng Inglis na may maling pagbigkas at intonasyon ay ang bilis nila sa pagsasalita. Sapagkat wala silang perpektong pagbigkas at intonasyon, mahirap intindihin ang mga nagsasalita ng masyadong mabilis. Mahirap magkaroon ng tiwala sa sarili dahilan sa mga problemang ito.

Upang mapabuti ang iyong komunikasyon, at maiwasang banggitin ang "excuse me", importanteng magkaroon ng tamang bilis sa pagsasalita. Para sa mga taong may confidence, ang maipapayo ko ay mabagalan ng konte ang pagsasalita. Huwag pag-sabay-sabayin ang mga salita at siguraduhing hiwalay ang mga salitang may konteng pause para sa mga salitang mahirap bigkasin.0 Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran