English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usapAng Pagbibigkas ang napakahirap itama kapag nakikipag-usap ka na ng Inglis sa mahabang panahon. Gaya ng inaakala mo, ang pagpapraktis ay hindi perpekto upang matuto, kundi nagiging permanente ito sa atin. Ibig sabihin, kapag nagpraktis ka ng mali, magiging permanente ito sa atin. Kailangan itong itama bago umusad pasulong sapagkat ang problemang ito ay nagkakaroon ng masamang pagbibigkas, na ito ngayon ang pinakamahirap na aspeto sa pakikipag-usap sa ibang hindi gumagamit ng Inglis.

Ang leksyong pagbibigkas ay nagbibigay ng paliwanag, instruksyon, at audio upang makatulong ito sa pagbibigkas ng tama. Kapag wala kang kilalang katutubong Inglis na maaring pumuna sayo, inaanyayahan ko kayong i-rekord ang iyong sarili at pakinggan mo ito. Kahit na ito ay nakakainip gawin, masusopresa ka sa magiging resulta sapagkat tunay na malaki ang tulong na ito.

Pronouncing the letters B and P
Pronouncing the letters D and T
Pronouncing the letters G and K
Pronouncing the letters CH and J
Pronouncing the letter H
Pronouncing the letters F and V
Pronouncing the letters S and Z
Pronouncing the letters M, N, and NG
Pronouncing the letter L
Pronouncing the letter R
Pronouncing the letter W
Pronouncing the letter Y
Pronouncing the sound TH
Pronouncing the sound SH
Pronouncing the various sounds of the letter A
Pronouncing the various sounds of the letter E
Pronouncing the letter I
Pronouncing the letter O
Pronouncing the letter U

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran