English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap1. Huwag pag-aralan ang gramatika

Ang patakaran na ito ay nakakapag-taka para sa mga nag-aaraln ng ESL, ngunit ito ang pinaka-importante sa mga patakaran. Kung gusto pumasa sa pagsusulit, dapat pag-aralan ang gramtika. Ganunpaman, kung gusto mong maging mahusay magsalita ng Inglis, huwag mong pag-aralan ang gramatika.

Matagal at nakakalito ang pag-aaral ng gramatika bago ka matuto. Pag-iisipan mo ang mga patakaran kapag gumagawa ka ng pangungusap imbes na binibigkas mo ito ng natural gaya ng likas na Inglis. Tandaan, 20% lamang sa mga taong nagsasalita ng Inglis na alam ang patakaran sa gramatika. Maraming ESL na estudyante ang may alam sa gramatika kaysa sa mga taong Inglis. Sinasabi ko ito ayun sa aking karanasan. Ako ay likas na Inglis, medyor sa English Literature, at nagtuturo ng Inglis sa loob ng 10 taon mahigit. Gayunpaman, marami sa aking mga estudyante ang may alam sa detalye tungkol sa gramatika ng Inglis kaysa sa akin. Madali ko ito tingnan at ginagamit, ngunit di ko ito masyado sinasaulo.

Madalas ako magtanong sa aking mga kaibigang Inglis tungkol sa tanong pang-gramatika, at ilan lamang sa kanila ang nakakaalam ng kasagutan. Gayunpaman, magagaling sila sa Inglis at marunong magbasa, magsalita, makinig, at epekto kapag sila ay nakikipagtalastasan .

Gusto mo ba malaman ang ibig sabihin ng causative verbm o gusto mo makapag-salita ng mahusay sa Inglis?2. Matuto at pag-aralan ang mga parirala

Maraming estudyante ang gusto matuto sa bukabolaryo at pinag-sasama ang mga ito upang makagawa ng pangungusap. Namamangha ako sa dami ng alam ng mga estudyante ko, ngunit hindi nila alam paano gamitin ang mga ito. Ang dahilan ay hindi nila pinag-aaralan ang parirala. Kapag tinuturuan natin ang mga bata ng ating lenguahe, natututunan nila pareho ang mga salita at parirala. Ganun din kailangan mo aralin at matutunan ang parirala.

Kapag may alam kang 1000 na salita, maaaring hindi mo nasasabi ang mga ito sa tamang pangungusap. Ngunit kung alam mo ang 1 parirala, makakagawa ka ng daan-daang pangungusap. Kapag may alam kang 100 parirala, masusopresa ka sa dami ng masasabi mong pangungusap. Sa wakas, kapag may alam kang 1000 parirala, walang duda na magiging mahusay ka sa Inglis.

Ang English Speaking Basics ay seksyon na may epektibong halimbawa sa paggawa ng maraming pangungusap sa loob ng isang parirala. Kung kaya, huwag na aksayahin ang oras at oras ng pag-aaral ng mga iba-ibang salita. Gamitin mo yan sa pag-aaral ng parirala at siguradong magiging magaling ka sa Inglis.

Huwag isalin

Kung gusto mo gumawa ng pangungusap na Inglis, huwag ka mag-salin mula sa iyong pangunahing lenguahe. Siguradong iba ang magiging ayos ng mga salita at parehong matagal at mali kapag ginawa mo ito. Alamin ang mga parirala at pangungusap upang hindi mo na kailangan mag-isip pa tungkol sa mga sinasabi mo.

Ang ibang pang problema sa pagsasalin ay sinusubukan mong ingkorporahin ang patakaran ng gramatika na iyong napag-aralan. Ang pagsasalin at pag-iisip tungkol sa gramatika ay dapat iwasan sapagkat makakagawa ka ng maling pangungusap.

3. Pagbabasa at Pakikinig ay HINDI sapat. Praktising sabihin ang mga naririnig mo!

Ang pagbabasa, pakikinig, at pakikipag-usap ang mga pinaka-importanteng aspeto sa kahit anong lenguahe. Ganun din sa Inglis. Gayunpaman, ang pagsasalita ang kailangan para maging magaling. Normal lamang sa mga bagong silang, at mga bata ang una matuto magsalita, maging magaling, tapos mag-simula magbasa, tapos magsulat. Kaya ang ayos nito ay pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, tapos pagsusulat.

Pangunahing Problema
Hindi ba't nakakapagtaka sa mga paaralan na ang una nila itinuturo ay ang pagbabasa, tapos ay pagsusulat, tapos pakikinig, at huli ang pagsasalita? Kahit ito ay kakaiba, ang pangunahing dahilan ay dahil kailangan mo ng materyal para maintindihan ang pangalawang lenguahe, kailangan mong magbasa ng materyal upang maintindihan at matuto ka dito. Kaya ang natural sa ayos ay pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, tapospagsususlat, ang ayos sa ESL ay pagbabasa, pakikinig, pagsasalita, tapos pagsusulat.

Pangalawang Problema
Ang rason kung bakit alam ng karamihan ng mga taong marunong pagbasa at makinig ay dahil praktis nila ito. Ngunit upang maging mahusay sa Inglis, kailangan mo i-praktis ang magsalita. Huwag tumigil sa portyong pakikinig, at kapag nag-aaral, huwag lang basta makinig. Ibigkas ang materyal na iyong pinapakinggan at i-praktis ito. Hindi mo na kakailanganin ang mag-ipon pa ng ilang lakas upang ibigkas ng malakas upang maikapit sa iyong bibig at isip. Sa paggawa nito, amgiging magaling ka sa Inglis.

4. Lulunin ang sarili

Ang pagsasalita ng languahe ay walang kinalaman gaano ka katalino. Lahat ay natututo magsalita ng lenguahe. Napatunayan lahat ito sa buong mundo. Lahat ay nakakapagsalita ng isang lenguahe o mahigit. Matalino ka man o hindi, makakapagsalita ka ng isang lenguahe.

Natuto tayo sa ating lenguahe sapagkat ito ang lagi natin naririnig sa lahat ng oras. Sa inyong bansa, lagi mo itong napapakinggan at ginagamit ang inyong lenguahe sa pakikipag-usap. Mapapansin mong maraming mga taong magagaling magsalita ng Inglis. Nakakapagsalita sila ng Inglis hindi dahil nag-aral sila sa eskwelahan, kundi napapalibutan sila ng mga taong nagsasalita ng Inglis

Mayroon ding nag-aaral sa ibang bansa at natuto lamang sila ng kaunti. Nagpupunta sila sa paaralang nagtuturo ng Inglis, ngunit pagbalik nila sa kanilang bansa, hindi rin nila ginagamit ang Inglis at hindi nila ito pina-praktis sa kanilang mga kaibigan.

Hindi mo kailangang pumunta kahit anong lugar upang maging magaling ka sa Inglis. Kailangan mo lamang ng kapaligirang nagsasalita ng Inglis. Magagwa mo ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga kaibigan mo ng Inglis. Maaari mo ring lagi dala dala ang iyong iPod para pakinggan ang mga pangungusap na Inglis. Makikita mo ang pagbabago kung may pagbabago mismo sa kapaligiran mo. Lulunin ang sarili sa Inglis at matututo ka ng mas mabilis.

Ang TalkEnglish ay maaari nang i-download. Sa package na ito, makakagamit ka ng higit 8000 audio files at palibutan ng English ang iyong sarili. Mayroon itong higit na 13.5 oras na audio files na hindi kabilang sa web form. Ang lahat ng konbersasyon at lahat ng pangungusap ay sakali, kaya kahit kakaunti lamang ang kaibigan mong marunong magsalita ng English, maaari mong palibutan ang sarili mo ng English gamit ang iyong MP3. Ang package na ito ay matatagpuan sa English Download pahina.  Huwag nang palampasin pa ang oportunidad na ito at magsimulang matuto ng English ng mas mabilis. Pindutin o pumunta lamang sa english-download.aspx.

5. Aralin ang tamang materyal

Ang karaniwang parirala na mali ay:, "Practice makes perfect." Ito ay malayo sa katotohanan. Kung ano ang lagi mong pinapraktis, iyon ay magiging permanente. Kung nagpapraktis ka ng maling pangungusap, magkakaroon ka ng maling pangungusap. Samakatuwid, importante ang na pag-aralan mo ang karaniwang ginagamit ng mga to.

Isa pang problema ang napansin ko, ay ang pag-aaral ng mga estudyante sa mga balita. Gayunpaman, ang lenguahe ay higit na pormal at ang nilalaman nito ay puro tungkol sa pulitika at hindi ginagamit sa pang-araw araw na pamumuhay. Importante ang maintindihan nila ang dapat sabihin, kailangan nila magkaroon ng paunang pag-aaral na dapat nilang matutunan para sa karaniwang batayan sa Inglis.

Ang pag-aaral ng Inglis sa mga kaibigang hindi gaano magaling sa Inglis ay nagdudulot ng maganda at panget na resulta. Kailangan mong alamin ang naaayon at kontra sa kanyang pagsasalita. Nakakapag-praktis ka sa iyong kaibigan at ganun din pinatitibay ninyo ang bawat isa at punupunto ang mga mali. Ngunit hindi maiiwasang makapulot kayo ng hindi magandang aral sa bawat isa at hindi rin kayo sigurado sa pagtatama ng iyong mali. Gamitin ang pagpaparaktis gamit ang mga tamang materyal. Hindi kung paano sabihin ang pangungusap.

Sa madaling salita, pag-aralang ang mga Inglis materyal na iyong pinagkakatiwalaan, karaniwang ginagamit, at tama.

Buod

Ito ang patakarang na makakatulong sayong makamit ang mithiin mong makapagsalita ng Inglis. Lahat ng tinuturo at leksyon sa TalkEnglish.com ay mga paraan dapat sundin upang matuto, at matupad ang pangarap mong makapag-salita ng tamang Inglis.0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran