English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Upang maging mahusay na estudyante sa ESL, huwag pag-aralan ang gramatika dahil mas mababagal ang iyong progreso. Kinakailangan ang karaniwang gramatika, ngunit kapag nagpokus ka sa gramatika, mas matatagalan ang pagsasanay mong maging mahusay sa sa Inglis. Ang Gramatika ang pinaka-epektibo para mapa-angat ang abilidad sa komunikasyon at pagsusulat, ngunit tinutukoy dito ang mga purong mahuhusay sa Inglis.

Kapag pinag-aaralan mo ang pagsusulit o gusto mo pag-aralan ang detalye ng lahat ng patakaran sa gramatika, maaari mong bisitahin ang mga site na may kinalaman dito. Ang TalkEnglish.com ay naka-pokus sa husay sa pagsasalita at ang misyon namin ay magbigay ng impormasyon, leksyon, at programa. Pinapahintulutan namin ang mga estudyante na magsalita at makipag-usap ng Inglis na wala anumang problema.

Karaniwan sa atin ay una nating pinag-aaralan magsalita bago ang gramatika. Ang pagsasalita ang unang hakbang para sa lahat ng nag-aaral ng Inglis. Kaya kapag baguhan ka, mag-pokus ka sa pagsasalita at pakikinig kasya uanahin ang gramatika. Kapag humuhusay ka na magsalita ng Inglis, mapagtatantu mong mas madali na aralin ang gramatika. Ang pagiging mahusay sa Inglis ang tutulong sayo sa pag-aaral ng gramatika, ngunit ang gramatika HINDI ay makakatulong sayo sa pagsasalita.

Walang kaming pangunahing seksyon para sa gramatika. Nagbibigay lamang kami ng karaniwang susi para sa leksyong gramatika na makatutulong para sa baguhan. Repasuhin at pag-aralan muna ang mga leksyong Inglis pagkatapos ay pagsasalita at pakikinig.

Pag-gawa ng Tamang Pangungusap

What is a subject?
What is a predicate?
What is a verb?
What is an article?


0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran