English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Ang Paunang Leksyong Pakikinig ay mayroong mahihirap na katanungan. Kailangan mong intindihin ang mga salita at konteksto ng dyalogo upang malaman ang tamang kasagutan sa tanong.

Kapag alanganin ka sa dyalogo, maaaring pindutin ang "Show Conversation Dialog" upang makita ang teksto. Nirerekomenda kong huwag tingnan ang Conversation Dialog, pakinggan muna ito nang hindi binabasa ang dyalogo.


Basic Listening Lessons
Intermediate Listening Lessons
Advanced Listening Lessons  0

Advanced Listening Lesson #01
Advanced Listening Lesson #02
Advanced Listening Lesson #03
Advanced Listening Lesson #04
Advanced Listening Lesson #05
Advanced Listening Lesson #06
Advanced Listening Lesson #07
Advanced Listening Lesson #08
Advanced Listening Lesson #09
Advanced Listening Lesson #10
Advanced Listening Lesson #11
Advanced Listening Lesson #12
Advanced Listening Lesson #13
Advanced Listening Lesson #14
Advanced Listening Lesson #15
Advanced Listening Lesson #16
Advanced Listening Lesson #17
Advanced Listening Lesson #18
Advanced Listening Lesson #19
Advanced Listening Lesson #20
Advanced Listening Lesson #21
Advanced Listening Lesson #22
Advanced Listening Lesson #23
Advanced Listening Lesson #24
Advanced Listening Lesson #25
Advanced Listening Lesson #26
Advanced Listening Lesson #27
Advanced Listening Lesson #28
Advanced Listening Lesson #29
Advanced Listening Lesson #30
Advanced Listening Lesson #31
Advanced Listening Lesson #32
Advanced Listening Lesson #33
Advanced Listening Lesson #34

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran