English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Karaniwang Leksyong Pakikinig ay may diretsong katanungan at kasagutan. Kapag pinakinggan mo, kailangan mo pakinggang mabuti ang sagot mula sa audio. Pakinggan ito ng maraming beses.

Kapag alanganin ka sa dyalogo, maaaring pindutin ang "Show Conversation Dialog" upang makita ang teksto. Nirerekomenda kong huwag tingnan ang Conversation Dialog, pakinggan muna ito nang hindi binabasa ang dyalogo.


Basic Listening Lessons  0
Intermediate Listening Lessons
Advanced Listening Lessons

Basic Listening Lesson #01
Basic Listening Lesson #02
Basic Listening Lesson #03
Basic Listening Lesson #04
Basic Listening Lesson #05
Basic Listening Lesson #06
Basic Listening Lesson #07
Basic Listening Lesson #08
Basic Listening Lesson #09
Basic Listening Lesson #10
Basic Listening Lesson #11
Basic Listening Lesson #12
Basic Listening Lesson #13
Basic Listening Lesson #14
Basic Listening Lesson #15
Basic Listening Lesson #16
Basic Listening Lesson #17
Basic Listening Lesson #18
Basic Listening Lesson #19
Basic Listening Lesson #20
Basic Listening Lesson #21
Basic Listening Lesson #22
Basic Listening Lesson #23
Basic Listening Lesson #24
Basic Listening Lesson #25
Basic Listening Lesson #26
Basic Listening Lesson #27
Basic Listening Lesson #28
Basic Listening Lesson #29
Basic Listening Lesson #30
Basic Listening Lesson #31
Basic Listening Lesson #32
Basic Listening Lesson #33
Basic Listening Lesson #34

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran