English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Leksyong Pang-Bisnis sa Karaniwang Opisina ay naglalaman ng Problema sa Pakina, Mail Room, Requesting Equipment, at iba pang Pangkalahatang Bagay.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Office Basics  0
Late or No Show
Computer Related
Email
Explanations and Presentations
Meetings
Phone Calls
Talking to Coworkers
Talking to the Boss
Talking to Subordinates
Business Trips
Offices and Cubicles
Review Process
Quitting or Leaving Work


1. Machine Problems
2. Mail Room
3. Requesting Equipment
4. Company Policies
5. I'm Busy
6. Giving/Asking Business Cards
7. General Office
8. Office Basics - Interactive Practice
0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran