English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Ang Pakikipag-usap sa Katrabaho ay naglalaman ng Inglis Pang-Bisnis sa Paghingi o Pag-alok ng tulong, Reklamo tungkol sa iba pang katrabaho, Reklamo tungkol sa kumpanya, at Pakikipag-usap tungkol sa karanasan sa trabaho.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Office Basics
Late or No Show
Computer Related
Email
Explanations and Presentations
Meetings
Phone Calls
Talking to Coworkers  0
Talking to the Boss
Talking to Subordinates
Business Trips
Offices and Cubicles
Review Process
Quitting or Leaving Work


1. Talking to Co-Workers
2. Asking for help or offering help
3. Complaining about another co-worker to a co-worker
4. Complaining about the company
5. Talking about work experience
6. Talking to Coworkers - Interactive Practice

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran