English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Leksyong Pang-Bisnis tungkol sa Email ay naglalaman ng leksyong Inglis tungkol sa pagtatanong ng email address, paghingi ng impormasyon sa pamamagitan ng email, pagpapadala ng attachment, problema sa email, reply versus reply all, at iba pang kalahatang pangungusap tungkol sa email.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Office Basics
Late or No Show
Computer Related
Email  0
Explanations and Presentations
Meetings
Phone Calls
Talking to Coworkers
Talking to the Boss
Talking to Subordinates
Business Trips
Offices and Cubicles
Review Process
Quitting or Leaving Work


1. Asking for Email Address
2. Requesting information through email
3. Sending attachments through email
4. Email Problems
5. Reply and Reply All
6. Forwarding Mail
7. General email sentences
8. Email - Interactive Practice

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran