English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Seksyong Parirala at Idyoma I ay naglalaman Mahahalagang Parirala na may kasamang Paliwanag, halimabawa ng dyalogo, at iba pang paraang sa pagsasabi ng Parirala o Idyom.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Section I  0
Section II
Section III
Section IV
Section V
Section VI
Section VII
Section VIII
Section IX
Section X


1. Bored to death
2. You've got to be kidding
3. Sick and Tired
4. Call it a day
5. Get on one's nerves
6. Couch potato
7. Read one's mind
8. Feel blue
9. Fender bender
10. Get foot in the door
11. Chicken
12. Give somebody a hard time
13. Make up one's mind
14. Go Dutch
15. Throw in the towel

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran