English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Seksyong Parirala at Idyoma I ay naglalaman Mahahalagang Parirala na may kasamang Paliwanag, halimabawa ng dyalogo, at iba pang paraang sa pagsasabi ng Parirala o Idyom.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Section I
Section II  0
Section III
Section IV
Section V
Section VI
Section VII
Section VIII
Section IX
Section X


1. Goose bumps
2. Stay in touch
3. Have the guts
4. Rain or Shine
5. I'm beat
6. Easier said than done
7. It's about time
8. Jump to conclusions
9. Keep an eye on
10. Out of the blue
11. Know something inside out
12. Give someone a hand
13. Now and then
14. Nuke - Microwave
15. On the dot

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran