English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Seksyong Parirala at Idyoma VI ay naglalaman ng mahahalagang Parirala at Idyoma na may paliwanag, halimbawa ng dialogo, at iba pang paraan ng pagsasabi ng Parirala at Idyoma.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Section I
Section II
Section III
Section IV
Section V
Section VI  0
Section VII
Section VIII
Section IX
Section X


1. What gives?
2. Fair Enough
3. Cat Got Your Tongue
4. My Pleasure
5. It Totally Slipped My Mind
6. Give It to Me Straight
7. It's written all over your face
8. Go For It
9. It's a Deal
10. Don't Be a Stranger
11. Let's Go Fifty- Fifty
12. Good for Nothing
13. You're Telling Me
14. Get a Life
15. Don't Joke With Me

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran