English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Seksyong Parirala at Idyoma VII ay naglalaman ng mahahalagang Parirala at Idyoma na may paliwanag, halimbawa ng dialogo, at iba pang paraan ng pagsasabi ng Parirala at Idyoma.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Section I
Section II
Section III
Section IV
Section V
Section VI
Section VII  0
Section VIII
Section IX
Section X


1. I Can't Thank You Enough
2. My Two Cents
3. Just Name It
4. No Worries
5. Why so Blue?
6. Nature Calls
7. What's Eating You?
8. Shame on You
9. Hang In There
10. I Owe You
11. Take a Hike
12. It's a Piece of Cake
13. I'm On My Way
14. I'm Hosed
15. It's a Long Story

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran