English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Seksyong Parirala at Idyoma IX ay naglalaman ng mahahalagang Parirala at Idyoma na may paliwanag, halimbawa ng dialogo, at iba pang paraan ng pagsasabi ng Parirala at Idyoma.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Section I
Section II
Section III
Section IV
Section V
Section VI
Section VII
Section VIII
Section IX  0
Section X


1. No Strings Attached
2. Sleep Tight
3. It Can't Hurt
4. I Couldn't Agree With You More
5. Thank Goodness
6. You Made It
7. Whatever
8. I'm Sick of It
9. Get Out of Here
10. You Made It Big
11. In Your Dreams
12. Hold On a Sec
13. That's easier said than done
14. You Never Know
15. Back to the grind

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran