English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Karaniwang Katanungan sa Interbyew II ay naglalaman ng leksyong Interbyew kaugnay sa karanasan sa Senaryong Katanungan tulad ng Tell me about…

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Basic Interview Questions I
Basic Interview Questions II  0
School Related Interview Q's
Work Related Interview Q's I
Work Related Interview Q's II
Work Related Interview Q's III
Working with People Interview Q's
Miscellaneous Interview Q's


1. Are you better at anticipating or reacting to problems
2. Are you a risk taker or do you like to stay away from risks?
3. Why should I hire you?
4. Tell me about Q's... / Tell me about a time you made a mistake.
5. Tell me about a time you made a good decision.
6. Tell me about a time you made a poor decision.
7. Tell me about a time you fired someone.
8. Tell me about a time you hired someone.
9. Tell me about a time you failed to complete an assignment on time.
10. Tell me about a time you found a solution to save the company money.
11. Tell me about a time you aimed too high.
12. Tell me about a time you aimed too low.
13. Tell me about a time you made a great sale.
14. Tell me about a time you went over budget.

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran