English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Interbyew Kaugnay ng Trabaho ay naglalaman ng leksyong Interbyew tungkol sa Kalahatang Karanasan sa Trabaho, Tagapamahala, Pilosopiya, Bakit mo gutso iwanan ang iyong kasalukuyang trabaho, atbp.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Basic Interview Questions I
Basic Interview Questions II
School Related Interview Q's
Work Related Interview Q's I  0
Work Related Interview Q's II
Work Related Interview Q's III
Working with People Interview Q's
Miscellaneous Interview Q's


1. If you could start your career over again, what would you do differently?
2. During your performance reviews, what criticism do you hear the most?
3. Tell me about your last three positions?
4. Tell me about your last position?
5. What is your management philosophy?
6. What was your favorite job?
7. Tell me about the best manager you ever had.
8. Tell me about the worst manager you ever had.
9. What could you have done to improve your relationship with a manager...
10. What were the most memorable accomplishments in your last position?
11. Why do you want to leave your current job?
12. Where did you tell your boss you were going?
13. Are you currently employed at the last place listed on your resume?
14. What is the title of the person you report to?
15. In your previous position, how much time did you spend ...
16. If you don’t leave your current job, what do you imagine you will be doing...
17. If you’re very happy with your current job, why do you want to leave?

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran