English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Katanungang sa mga Katrabaho ay naglalaman ng leksyon tulad ng ano ang gagawin mo kung may problema sa katrabaho mo.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Basic Interview Questions I
Basic Interview Questions II
School Related Interview Q's
Work Related Interview Q's I
Work Related Interview Q's II
Work Related Interview Q's III
Working with People Interview Q's  0
Miscellaneous Interview Q's


1. What do you do when you’re having difficulty solving a problem?
2. What do you do when you have a problem with a direct?
3. What do you do when you have a problem with your boss?
4. What do you do when you have a problem with your job?
5. What do you do when you have a problem with a co-worker?
6. How do you handle conflict?
7. Have you fired anyone?
8. What do you do when a worker is giving the team more problems then...
9. When do you know enough is enough when dealing with a subordinate...
10. Do you like to work by yourself or with others?
11. How do you get along…

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran