English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Topikong may Kaugnay sa Kolehiyo ay naglalaman ng karaniwang leksyong Inglis tungkol sa buhay sa Unibersidad, klase sa Unibersidad, Pagsusulit, at Kakwarto

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Greeting and General Things  
Greeting and General Things II  
College Related Topics  0
College Related Topics II  
Health - Dating - Marriage  
Health - Dating - Marriage II  
Guys - Girls - and Sports  
Guys - Girls - and Sports II  
Feelings and Emotions  
Feelings and Emotions II  
Family - Children - Friends  
Family - Children - Friends II  


1. University Life - Meeting New Students
2. University Life - Questions and Answers
3. University Life - More Q and As
4. University Life - Interactive Practice
5. University Classes
6. University Classes - Grades
7. University Classes - Professors and Curriculum
8. University Classes - Dropping Out / Withdrawal
9. University Classes - Interactive Practice
10. Examinations
11. Examinations - Finding Information
12. Examinations - General Information
13. Examinations - More Information
14. Examinations - Interactive Practice
15. Roommate - Dormitory
16. Roommate - Sharing things and Questions
17. Roommate - Apartment
18. Roommate - Interactive Practice

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran