English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Topikong may Kaugnay sa Kolehiyo II ay naglalaman ng karaniwang leksyong Inglis tungkol sa buhay sa Unibersidad. Pokus ng seksyong ito ay Fraternity at Sorority, Kasiyahan, Paninigarilyo, at Pag-inom

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Greeting and General Things  
Greeting and General Things II  
College Related Topics  
College Related Topics II  0
Health - Dating - Marriage  
Health - Dating - Marriage II  
Guys - Girls - and Sports  
Guys - Girls - and Sports II  
Feelings and Emotions  
Feelings and Emotions II  
Family - Children - Friends  
Family - Children - Friends II  


1. Fraternity and Sorority - Explanation
2. Fraternity and Sorority - General
3. Fraternity and Sorority - Joining
4. Fraternity and Sorority - Interview Questions
5. Fraternity and Sorority - Interactive Practice
6. College Partying
7. College Partying - Questions
8. College Partying - Interactive Practice
9. Smoking
10. Smoking - Non Smoking Areas
11. Smoking - Quitting and General Statements
12. Smoking - Asking for Light and Hate Smoking
13. Smoking - Interactive Practice
14. Drinking - Terminologies
15. Drinking - Ordering Drinks
16. Drinking - Ordering at a Table
17. Drinking - General Things
18. Drinking - Interactive Practice
19. College Related Topics Review
20. College Related Topics Review - Interactive Practice

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran