English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Ang seksyon ng Pamilya at mga Kaibigan ay nagbibigay ng maraming leksyong English sa iba't-ibang topiko gaya ng pag-aaral ng mga bata, kalusugan ng pamilya, pang-pamilyang bakasyon, pagbubuntis, at iba pang topiko na relatibo dito.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Greeting and General Things  
Greeting and General Things II  
College Related Topics  
College Related Topics II  
Health - Dating - Marriage  
Health - Dating - Marriage II  
Guys - Girls - and Sports  
Guys - Girls - and Sports II  
Feelings and Emotions  
Feelings and Emotions II  
Family - Children - Friends  
Family - Children - Friends II  0


1. Dental Care
2. Dentist Check Ups
3. Problems with your teeth
4. Pediatric Care
5. Appointment
6. School - Kids
7. After School
8. Birthday
9. Set Up
10. The Party
11. Vacations
12. On Vacation
13. Family and Friends
14. Talking about Friends
15. Pregnancy and Birth
16. Pregnancy Checkups
17. Birth
18. Neighbors
19. Organizing Time
20. Habits and Health
21. Health
22. Sleeping and Dreams
23. Dreams
24. Hair Cut and Massages
25. At the Salon
26. Books and Magazines

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran