English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Damdamin at Emosyon ay naglalaman ng karaniwang leksyong Inglis tungkol sa Kasayahan at Depresyon, Pag-ibig, Sawing Puso, Takot at Pangamba, at iba pang Emosyon.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Greeting and General Things  
Greeting and General Things II  
College Related Topics  
College Related Topics II  
Health - Dating - Marriage  
Health - Dating - Marriage II  
Guys - Girls - and Sports  
Guys - Girls - and Sports II  
Feelings and Emotions  0
Feelings and Emotions II  
Family - Children - Friends  
Family - Children - Friends II  


1. Happy and Feeling Good
2. Happy and Feeling Good - Questions
3. Happy and Feeling Good - Other Sentences
4. Happy and Feeling Good - Interactive Practice
5. Anger
6. Anger - Understanding
7. Anger - Confronting
8. Anger - Other
9. Anger - Interactive Practice
10. Excited - General Sentences
11. Excited - Other Expressions
12. Excited - Interactive Practice
13. Being Worried
14. Worry - Serious Situation
15. Being Worried - Talking to a Worried Person
16. Worry - Worried about Family
17. Worry - Interactive Practice
18. Stress - School
19. Stress - Work
20. Stress - Questions and Answers
21. Stress - General
22. Stress - Interactive Practice

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran