English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Damdamin at Emosyon II seksyong naglalaman ng karaniwang leksyong Inglis tungkol sa Kalungkutan at Despresyon, Pag-ibig, Sawing Puso, Takot at Pangamba, at iba pang Emosyon.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Greeting and General Things  
Greeting and General Things II  
College Related Topics  
College Related Topics II  
Health - Dating - Marriage  
Health - Dating - Marriage II  
Guys - Girls - and Sports  
Guys - Girls - and Sports II  
Feelings and Emotions  
Feelings and Emotions II  0
Family - Children - Friends  
Family - Children - Friends II  


1. Sad or Depressed
2. Sad or Depressed - Reactions
3. Sad or Depressed - Situational Depression
4. Sad or Depressed - Doctor and Friend
5. Sad or Depressed - Interactive Practice
6. Love - Family
7. Love - Friend and Husband and Wife
8. Love - Infatuation or Love
9. Love - Talking to Friend
10. Love - Interactive Practice
11. Broken Heart - Expressions
12. Broken Heart - Asking Questions
13. Broken Heart - Talking to Person with Broken Heart
14. Broken Heart - Interactive Practice
15. Afraid or Scared
16. Afraid or Scared - General Sentences
17. Afraid or Scared - Interactive Practice
18. Other Emotions - Emotional
19. Other Emotions - Feeling Nothing
20. Other Emotions - Restless
21. Other Emotions - Proud
22. Other Emotions - Anxious and Anxiety
23. Other Emotions - Interactive Practice
24. Feelings and Emotions Review
25. Feelings and Emotions Review - InteractivePractice
26. TalkEnglish Milestone Review
27. TalkEnglish Milestone Review - InteractivePractice

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran