English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Pagbabati at Pangkalahatang Bagay ay naglalaman ng karaniwang leksyong Inglis sa Pagbati, komuniskasyon kapag ikaw ay naiinip, pang-nakaraan, kasalukuyan at panghinaharap na usapan at klima.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Greeting and General Things  0
Greeting and General Things II  
College Related Topics  
College Related Topics II  
Health - Dating - Marriage  
Health - Dating - Marriage II  
Guys - Girls - and Sports  
Guys - Girls - and Sports II  
Feelings and Emotions  
Feelings and Emotions II  
Family - Children - Friends  
Family - Children - Friends II  


1. Greeting - Basic
2. Greeting Someone you Know
3. Greeting - Example Conversations
4. Greeting - Interactive Practice
5. Bored - General Phrases
6. Bored - Calling Someone
7. Bored - Boring Work
8. Bored - Interactive Practice
9. How is your Day - General Statements
10. How is your day - Example Conversation
11. How is your day - Interactive Practice
12. Tomorrow's Plan - I am going to
13. Tomorrow's Plan - Questions and Answers
14. Tomorrow's Plan - Example Conversation
15. Tomorrow's Plan - Interactive Practice
16. Yesterday - The Past - General Statements
17. Yesterday - The Past - Questions and Answers
18. Yesterday - The Past - Example Conversation
19. Yesterday - The Past - Interactive Practice
20. Weather - Summer and Autumn
21. Weather - Winter
22. Weather - Fahrenheit and Celsius
23. Weather - Questions and Answers
24. Weather - Long Description
25. Weather - Interactive Practice

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran