English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Pagbati at Pangkalahatang Bagay II ay naglalaman ng karaniwang leksyong sa Maigsing Usapan, Paboritong Bagay, Libangan, Panoorin, at Pagsasanay.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Greeting and General Things  
Greeting and General Things II  0
College Related Topics  
College Related Topics II  
Health - Dating - Marriage  
Health - Dating - Marriage II  
Guys - Girls - and Sports  
Guys - Girls - and Sports II  
Feelings and Emotions  
Feelings and Emotions II  
Family - Children - Friends  
Family - Children - Friends II  


1. Small Talk
2. Small Talk - Two Example Dialogs
3. Small Talk - Interactive Practice
4. Movies - Asking Friend
5. Movies - Example Conversation
6. Movies - Interactive Practice
7. Movies Types - Action and Drama
8. Movie Types - Comedy and Horror
9. Movie Types - Other Types
10. Movie Types - Interactive Practice
11. Movie Discussion - General Statements
12. Movie Discussion - Describing a Movie
13. Movie Discussion - Example Dialog
14. Favorite - What's your Favorite
15. Favorite - Answering Questions
16. Favorite - Interactive Practice
17. Hobby - Questions and Answers
18. Hobby - Various Q&A
19. Hobby - Interactive Practice
20. Exercise - Questions
21. Exercise - Walking Jogging and More
22. Exercise - US Culture
23. Exercise - Interactive Practice
24. Exercise Gym - Lifting Weights
25. Exercise Gym - Questions and Answers
26. Exercise Gym - Other Methods
27. Exercise Gym - Interactive Practice
28. Intro and General Things Review
29. Intro and General Things Review - Interactive Practice

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran