English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Kalalakihan- Kababaihan- Paligsahan ay naglalaman ng karaniwang leksyong Inglis tulad ng Usapan tungkol sa mga Babae, Pangkalahatang Paligsahan, Beisbol, Basketbol, Footbol

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Greeting and General Things  
Greeting and General Things II  
College Related Topics  
College Related Topics II  
Health - Dating - Marriage  
Health - Dating - Marriage II  
Guys - Girls - and Sports  0
Guys - Girls - and Sports II  
Feelings and Emotions  
Feelings and Emotions II  
Family - Children - Friends  
Family - Children - Friends II  


1. Talking About Girls
2. Talking About Girls - Types You Like or Dislike
3. Talking About Girls - In Love and Body Parts you like
4. Talking About Girls - Interactive Practice
5. Sports in General
6. Sports in General - Volleyball
7. Sports in General - Soccer
8. Sports in General - Swimming
9. Sports in General - Softball
10. Sports in General - Tennis
11. Baseball
12. Baseball - Watching and other Terminologies
13. Baseball - Topics
14. Baseball - Baseball Cards
15. Baseball - Equipment
16. Baseball - Amateur League
17. Baseball - Interactive Practice
18. Basketball
19. Basketball - Terminologies
20. Basketball - Talking with Friends
21. Basketball - Watching Basketball
22. Basketball - Talking about Kids
23. Basketball - Interactive Practice
24. Football
25. Football - General Statements
26. Football - Topics
27. Football - Interactive Practice

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran