English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Kalalakihan- Kababaihan- Paligsahan II ay naglalaman ng leksyong Inglis tungkol sa Golf, Poker, Usapan tungkol sa mga Lalaki, Pamimili, at Alahas

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Greeting and General Things  
Greeting and General Things II  
College Related Topics  
College Related Topics II  
Health - Dating - Marriage  
Health - Dating - Marriage II  
Guys - Girls - and Sports  
Guys - Girls - and Sports II  0
Feelings and Emotions  
Feelings and Emotions II  
Family - Children - Friends  
Family - Children - Friends II  


1. Golf - Terminologies
2. Golf - Talking on the Course
3. Golf - Talking to Friends
4. Golf - Interactive Practice
5. Poker - Terminologies
6. Poker - Texas Hold ‘em Instructions
7. Poker - Talking with Friends
8. Poker - Interactive Practice
9. Talking About Guys
10. Talking About Guys - Comments
11. Talking About Guys - In Public
12. Talking About Guys - Descriptions
13. Talking About Guys - Interactive Practice
14. Shopping - Clothes
15. Shopping - Grocery
16. Shopping - Presents
17. Shopping - Interactive Practice
18. Jewelry
19. Jewelry - Jewelry Stores
20. Jewelry - General Statements
21. Jewelry - Interactive Practice
22. Guys - Girls - and Sports Review
23. Guys - Girls - and Sports Review - Interactive Practice

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran