English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Kalusugan- Ligawan- Pag-aasawa ay naglalaman ng karaniwang leksyong Inglis tungkol Kalusugan, Parte ng Katawan, Pagdi-dieta, at Ligawan.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Greeting and General Things  
Greeting and General Things II  
College Related Topics  
College Related Topics II  
Health - Dating - Marriage  0
Health - Dating - Marriage II  
Guys - Girls - and Sports  
Guys - Girls - and Sports II  
Feelings and Emotions  
Feelings and Emotions II  
Family - Children - Friends  
Family - Children - Friends II  


1. Health
2. Health - Family
3. Health - Interactive Practice
4. Body Parts
5. Body Parts - Leg and Head Area
6. Body Parts - Body Area
7. Body Parts - Interactive Practice
8. Dieting
9. Dieting - Questions
10. Dieting - Specific Areas
11. Dieting - Interactive Practice
12. Dating
13. Dating - Follow Up and Flirting
14. Dating Part - Asking for a Date
15. Dating - On the Date
16. Dating - Asking for Second Date
17. Dating - Preparing Activity after Dinner
18. Dating - Saying Goodbye on Date
19. Dating - Interactive Practice

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran