English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Kalusugan- Ligawan- Pag-aasawa II ay naglalaman ng karaniwang leksyong Inglis tungol sa Kasunduan, Pag-aasawa, Kasalan, Honeymoon, at Buhay may Asawa.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Greeting and General Things  
Greeting and General Things II  
College Related Topics  
College Related Topics II  
Health - Dating - Marriage  
Health - Dating - Marriage II  0
Guys - Girls - and Sports  
Guys - Girls - and Sports II  
Feelings and Emotions  
Feelings and Emotions II  
Family - Children - Friends  
Family - Children - Friends II  


1. Engagement
2. Engagement - Proposing
3. Engagement - Best man and Maid of honor
4. Engagement - Interactive Practice
5. Marriage - Getting a Church
6. Wedding Process - Flowers
7. Wedding Process - Photographer, Dress and Tux
8. Wedding Process - Gifts and Reception
9. Honeymoon
10. Honeymoon - Planning
11. Honeymoon - Conversation before Honeymoon
12. Honeymoon - Conversation after Honeymoon
13. Honeymoon - Interactive Practice
14. Married Life
15. Married Life - Talking to Friends
16. Married Life - Talking about a Friend
17. Married Life - Cheating
18. Married Life - Interactive Practice
19. Health - Dating - Marriage Review
20. Health - Dating - Marriage - Interactive Practice

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran