English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap
Ang Pag-Renta ng Sasakyan ay naglalaman ng leksyong Pagbibyahe tungkol sa Availability ng Sasakyan, Pagrereserba, Presyo at Patakaran, Insyurans at Lisensya, atpb.

Mag-repaso at pag-aralan ng maraming beses.


Airport
Car Rental  0
Hotel
Directions
Restaurant
Store and More
Talking to Strangers


1. Car Availability
2. Duration and General Questions
3. Insurance and Driver License
4. Price and Rules
5. Making a Reservation
6. Car Rental - Interactive Practice

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran