HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usap

Kumusta na ang pagsasanay mo ng English?

Nababalisa ka ba sa pagsasalita ng English? Gusto mo ba humusay makapagsalita ng English? O, kelangan mo ba talagang magsalita ng English? Ang paraan ng Talkenglish.com ang tutulong sayong magsalita ng English, natural, at may kompiyansa.

Laman ng TalkEnglish - Ano ang maibibigay ng TalkEnglish

1. Libreng website ng programang English ng TalkEnglish.com

Ang TalkEnglish ay nagbabahagi ng 1000 leksiyong English at 9000+ files sa iba't ibang klaseng topiko. Ang mga topiko ay may iba't ibang sitwasyon mula regular, bisnis, byahe at interbyew. Nagbabahagi din ng leksiyon para sa karaniwang pagsasalita (kapakipakinabang ekspresyon), tip sa pagbigkas, parirala and idyoma, at husay sa pakikinig.

Mabibili ang Offline version sa pamamagitan ng pag-download o kaya disk na ipapadala namin

Nagbabahagi ng ang TalkEnglish.com ng offline version para sa mga may gustong ihubog ang sarili sa English. Sa pamamagitan nito, makakapag-praktis ka na ng iyong English kahit saan at kahit walang koneksiyon sa internet. Maaari mong i-download ito o kaya i-mail namin sa inyo.

Kailangan ko ba ng offline version ng TalkEnglish?

Maaaring ang problema mo ay hindi mo nadadala ang iyong kompyuter kahit saan ka man magpunta, at maraming tao sa iba't ibang parte ng mundo ay walang regular na access ng internet.

Kung meron kang internet, kailangan mong hubugin ang sarili mo sa English para matutong makinig at magsalita sa anumang pagkakataon. Sa TalkEnglish offline version, maaari kang matuto kahit saan ka man magpunta.

Isipin gaano karaming oras ang nasasayang sa paghihintay ng bus, pag-upo sa bus, sa pagpili, paglalakad sa tindahan, pagkain ng tanghalian, o anuman. Isipin kung makakikinig ka ng usapang English at isanay ang sarili sa anumang oras. Kung papalibutan mo ng English sa iyong sarili, matuto kang mag-English ng 10beses kabilis.

Sa katunayan, ang offline version ay ginawa dahil daan-daan ang gumagamit nito ang namanhik. Magmadali nang kumuha ng iyong kopya ng TalkEnglish offline version at i-download na ngayon o kaya magpapadala kami ng inyong kopya na disk.


NILALAMAN NG TALKENGLISH OFFLINE VERSION

Lahat ng Leksyon ng TalkEnglish.com

Mayroon kang148 PDF files kasama ng 873 pahina ng leksyong English. Maaari kang mag-print out ng kahit na anong leksyon na maaari mong dalhin at pag-aralan kahit saan ka magpunta. Maaaring magkaroon ng pag-aaral kasama ang pamilya at mga kaibigan. Makakakuha ka rin ng 148 HTML files kung saan pwede mong i-click ang kahit na anong talata at pakinggan ang audio file kasama nito. Nananatili ang pag-andar ng "click, listen, at repeat".

Mahahabang Audio File para sa Lahat ng Leksyon

Ang mahahabang audio files ay HINDI kasama sa website. Kasama lamang ang mga ito sa offline version. Binubuo ng 307 Mahahabang Audio MP3 files na mapakikinggan sa loob ng 13 oras at 30 minuto! Kapantay ng mahigit 10 CD. Maaari mo nang sanayin ang sarili mo kahit saan ka man magpunta kasama ng iyong MP3 player at matututo ka ng mahusay at mabilis.

Maiksing Audio Files para sa Lahat ng Leksyon

Ang maiiksing audio files ay ginamitan ng HTML files, pero pwede mong gamitin para sa MP3 para sa iyong pagsasanay. Ang package na ito, makakakuha ka ng maiigsing 7,924 na audio files katumbas ng leksyong 873 pahina. Kahit na wala kang MP3 player, maaari mo nang mapakinggan ang mga ito kahit walang koneksyon sa Internet .

Makukuha lahat sa isang DOWNLOAD o sa Disk!!!

Anong Halaga ng TalkEnglish Offline?

Nandirito ang TalkEnglish para tulungan ang lahat makapagsalita ng mahusay ng English, at bilang tagalikha, alam ko na ito lamang ang tanging paraan para makatulong sa mga di makaabot magbayad na 100$. Bagamang nagkakahalaga ng 300$ ang TalkEnglish offline version, pagsama-sama ko lahat para halagang 90$ (USD) lamang.

Gayunpaman, sa limitadong oras, ang buong package ay iaalok sa panimulang halaga na $21 (USD) .

TINGING HALAGA: $300
ESPESYAL SALE NA HALAGA: $90
PANIMULANG HALAGA: $21

Para sa panimulang halaga, makukuha mo na halos lahat lahat. 873 pahina ng leksyon katapat ng 8 aklat sa parehong PDF at HTML format, hanggang 13 oras ang mahabang audio file katapat ng halos 10 CD, at halos 8,000 maikling audio file na hindi inaalok kahit saan, lahat ay sa $21.

Ang panimulang halaga ay ipagkakaloob lamang sa limitadong panahon, ang halaga ay mababa at sa kabila nito, nais naming mabigyan ng pagkakataon ang lahat na bumili nito.

Huwag nang maghintay ng matagal! Limitadong panahon lamang ang halaga na ito.

Naggugol ka ng maraming oras sa paghahanap ng mga materyal na makakatulong sa iyo makapagsalita ng mahusay sa English. Tumigil na sa paghahanap at kumuha ng unang hakbang sa English fluency!

Option 1 ($21)
Option 2 ($29)
Download TalkEnglish

Opsyon 1: Makakakuha ka ng instant access. madaliing i-download ito at simulan ang paggamit lahat ng audio file.


Download TalkEnglish

Opsyon 2: Madaliing i-download AT kumuha ng padalang disk . ($7 pantay na halaga sa pagpapadala at pangasiwaang saklaw nito).


Sa limitadong panahon lamang ang alok na ito sayo!

Marahil hindi ka na nakahanap ng package gaya nito na may napakababang halaga sa Internet. Huwag ng mag-alinlangang pang kumuha na ngayon at mapapabuti ang iyong pagsasalita ng English!

Limitadong Panimulang Halaga: $90 > $21


Para sa mga hindi taga-US, pindutin dito para sa Karagdagang Bayad Opsyon
 

TUGON NG GUMAGAMIT

Your improved page is sensational, even though it was 100% helpful before. Thanks to your good work, I got to a stage where I can talk about almost anything!

-DidiThank you very much Steve. Your website is so helpful. I have been studying English in a long time but I don't have any opportunity to study in English-speaking countries, so I still can't speak naturally even though I know a lot of vocabulary and grammar rules. I think there are alot alot of people who are in the same situation. Thanks to you, now we can master our speaking skills at home without having to go to US or GB. Thanks again. Best wishes to you.

-lyricsongActually I wanna say congratulation! This new website helps my ESL students very much. It is very successful and I can use it in a very simple way. I wish more and more successes in the future.
With my cordial regards,

-Dr. Rashed KhawaldehThank you for your Interview English Lessons. I am finding a new job and I found your website when i was trying to find the instruction to answer some questions in Interview. Your lessons is very helpful and that's all things i need. Thanks your very much.

-YenI find your methods very effective Steve thank you soo much

-DigI was happy 3 months ago when I find talkenglish.com. Today i am HAPPY HAPPY because I meet an American and I was able to have conversation for 20 minutes. I feel so good now! Thank you talkenglish!!!

-ThuyI found this site very helpful for a beginner like me to learn a new language. After a number of English Learning Site I has gone to, This is by far the best. I have actually learned a lot since i found out your site. Its very easy to use and really fun to learn. From the bottom of my heart, I would like to say Thank Steve for creating such an incredible website. God bless you!

-WindismYour tutorial is brilliant and your approach towards talking english fluently, is different and scientific. I love it.

-ChinmoyI'm a new student. I think http://www.talkEnglish.com is very helpful for English learners, I want to improve my English, especially oral level. I come here every evening since I found it. You're busy at work but you always help everyone who needs help. Thank you for your help, you have a heart of gold.

-zhsrI truly appreciate your work and I really hope you will be able to keep this site updated. Thank you very much for sharing your knowledge with us.

-AdiI studied English for 7 years and still couldn't speak English. I am so happy to find your site and your teaching method because it really helped me with my speaking. I can't thank you enough!

-CynthiaI want just to say thank you so much for this web site. I've signed in up few days ago and you can't imagine how much I learned!

-KettyI study many years trying to speak english. I think speaking is very difficult. But I want to tell you that you have good approach. I see best results from your method and I tried so many classes and read so many books. Maybe because I studied so much already I knew many words. But your method put my knowledge together and I can speak much better than before. I am not perfect yet, but I am happy that I can say things by myself.

-Xiaohi steve, congratulations for the new version of talkenglish! amazing, instructions and lessons are very clear. spending a lot of time to this new lessons is quite difficult while you're working just to help us to be fluent in english. thank you very much and god bless!!! i know that everybody will enjoy to study coz its very interesting.

-marizThis site is simply GREAT!

-arviz

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran