English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usapPribadong Patakaran

Personal mong Impormasyon

Pinapahalagahan namin ang inyong pribadong impormasyon at gagawin namin lahat ng posibleng paraan upang maging pribado ito. Hindi namin ibabahagi ang inyong impormasyon sa ibang kumpanya sa anumang rason.

Bawat leksyon ay walang bayad. Hindi nangangailangan ang TalkEnglish.com ng signing up, logging in, o pag-re-rehistro para makapag-aral o makapag-access sa alin mang leksyon.

Pagsa-alang-alang ng 3rd party Advertisers:

Ang Google, bilang third party vendor, ay gumagamit ng cookies para sa mag-serb ng ads sa iyong site. Gumagamit ang Google ng DART cookie upang mag-serb ng ads sa mga gumagamit upang mabisita ang iyong site at ibang pang site sa Internet. Ang gumagamit ay maaring pumili sa paggamit ng DART cookie sa pamamagitan ng pagbisita sa Google ads at laman ng pribadong patakarang pang-network.

Gumagamit kami ng third-party advertising company upang magsilbing ads kapag binibisita ninyo ang aming website. Ang mga kumpanyang ito ay maaaring gumagamit ng impormasyon (hindi kasali ang iyong pangalan, address, email address, o numero ng telepono) tungkol sa pagbisita mo dito at sa iba pang websites upang mailathala ang kanilang paninda at serbisyo na maaring magkaroon ka ng interes. Kung gusto mo magkaroon pa ng karagdagang impormasyon at alamin ang pamimili tungkol dito, pindutin ito:

 

Ang site na Mapagkakatiwalaan

Tiwala: Ang TalkEnglish.com ay site na iyong mapagkakatiwalaan. Hindi kailanman kami nagbahagi o nagbenta ng personal na impormasyon PERIOD.

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran