English Download
HOME    |     PORUM    |     INSTRUKSYON    |     PARAAN NG PAG-AARAL    |     FAQs    
Hanap Leksiyon
Leksyong Pakikipag-usap
  Mahahalagang Pananalita ng English
  Leksyong Regular
  Leksyong Pang-Bisnis
  Leksyong Pang-Interbiyew
  Leksyong Paglakbay
  Parapong Idyoma
  Topikong Espesyal
  Indeks ng Buong Leksyon
 
Leksyong Pakikinig
  Karaniwang Leksyong Pakikinig
  Leksyong Intermediyang Pakikinig
  Pangunahing Leksyong Pakikinig
 
Karagdagang Leksyong Inglis
  Leksyong Pagbibigkas
  Gramatikang Impormasyon
  Intonasyon at Bilis
  5 Alintuntunin para Leksyong Pakikipag-usapTermino ng Paggamit

Nagbibigay ang TalkEnglish.com ng serbisyo na pumapaksa sa Termino ng Paggamit.
Maaaring magbago ang Termino ng Paggamit anumang oras.

Deskripsyon ng Paggamit

Nagbibigay leksyong Inglis ang TalkEnglish.com sa pormang text at audio. Ang mga kategorya ay naglalaman ng, Inglis Regular, Pang-bisnis, Paglalakbay, Interbiyew, and Mahahalagang Parirala. Message Boards, porums, o bulletin boards ay iba pang paraan ng TalEnglish.com para makatulong sa mga gumagamit.

Hindi responsibilidad ng TalkEnglish.com ang anumang kapag hindi tama paggamit ng mga pangungusap. Responsible ang mga gumagamit kung papaano nila gamitin ang bawat pangungusap. Kapag hindi sigurado o hindi malinaw ang pangungusap para sa gumagamit nito, inaanyayahan namin na silang magtanong para maliwanagan sa pamamagitan ng message boards o email.

Ang Leksyong Pang-Interbyew ay nagbibigay tulong para sa mga gumagamit sa paghahanda sa katanungang pang-interbyew. Hindi ginagarantiya ng TalkEnglish.com na pumasa ka sa interbyew gamit ang mga kasagutan dito sa site. Hindi responsible ng TalkEnglish.com ang anumang pinsala sa paggamit ng bawat leksyong interbyew.

Nilalaman ng Site

Ang site na ito ay naglalaman ng salitang bastos sa ilang bahagi ng leksyon. Ang bawat miyembro ay kailangang 18 taong gulang o kailangan humingi ng permisyon mula sa magulang o legal na tagapangalaga. Kinailangan ng site na ito na lagyan ng mga bastos na salita sapagkat parte ng leksyon upang maipahayag ang makatotohanang paggamit.

 

Nilalaman ng Termino sa Paggamit

Deskripsyon ng Serbisyo

Nilalaman ng Site

0
Copyright © 2005 - 2012 TALKENGLISH.COM      Termino ng Paggamit     |    Kontak    |    Pribadong Patakaran